Mezun Bağışları

Dünyanın farklı coğrafyalarında, akademik yaşamda, iş dünyasında, siyasette, sanatın her dalında önemli roller üstlenmiş olan Hisar mezunlarının desteği ile Hisar Okulları, hem mezunlarına gurur vermeye, hem de eğitime ve topluma katkılarını daha da ilerilere taşıyacak yeni kültürel, sosyal, akademik oluşumları gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Mezunlarımız bağış miktarlarını, kullanım amacını ve ödeme şeklini kendileri belirleyebilirler..

Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, tüzel kişiler için kurumlar vergisi beyannamesinde, gerçek kişiler için de gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilecektir.


Mezun bağış portalımızın kullanım aşamaları aşağıda mezunlarımızın dikkatine sunulmuştur

Birinci aşama: Bağış yapmak üzere sınıf seçiminizi aşağıda yer alan sınıf butonlarına tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci aşama: Hisar Eğitim Vakfı Bağış Formu sayfasına yönlendirileceksiniz.

Üçüncü aşama: Bağış formunda aşağıdaki bilgileri doldurmanız istenecektir:

  • Bağışçı bilgileri (Bireysel bağışçılar için kimlik bilgileri, kurumsal bağışçılar için firma bilgileri)
  • Hisar Okulları Fonları Bağış bilgileri: Bu bölümde bağış yapılacak fon “Mezun Bağışları” olarak karşınıza çıkacaktır. Bağışın kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu, vb.) size sunulan tercihler arasından seçebilirsiniz.
  • Ödeme: Online olarak kredi kartı ya da banka EFT/ havale yolu ile bağışta bulunabilirsiniz.

Tüm Hisar mezunlarına, Hisar Eğitim Vakfına vermiş olduğunuz destekten ötürü en içten teşekkürlerimizi sunarız.

2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
2016 Yılı
2017 Yılı
2018 Yılı
2019 Yılı
2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı
2024 Yılı