Başkanın Yazısı

Hisar Eğitim Vakfı 1970 yılında Okulumuzun kurucusu rahmetli Feyyaz Berker’in öncülüğünde kuruldu ve kısa zamanda ülkemizin köklü sivil toplum kuruluşları arasında yerini aldı. O günlerde Robert Kolejin Bebek kampüsünü bırakmasını New York’taki Mütevelliler Heyeti planlıyordu.  Bir anlamda başta rahmetli Feyyaz Berker olmak üzere bazı Robert Kolej mezunları bu olasılığa karşı Robert Kolejin Bebek Kampüsüne sahip çıkmak üzere Hisar Eğitim Vakfını kurduklarını hatırlıyorum.  Ancak, New York merkezli Robert Kolej Mütevelliler  Heyeti Bebek Kampüsünü yeni bir üniversite kurulması koşulu ile Devletimize devretmeyi kararlaştırdılar. HEV ülkemiz K-12 eğitim sistemine katkıda bulunmak üzere geniş ve anlamlı bir vizyonla kurulduğu için eğitim hayatımız ile ilgili çalışma ve girişimlerine devam etti.

Bu girişimlerin en önemlisi Vakfımız tarafından HEV Özel Hisar Okullarının kurulması oldu ve kısa sürede okullarımız ülkenin en kaliteli ve başarılı K-12 kurumları arasında yerlerini aldılar. Bu başarının en önemli kanıtı iştirakimiz olan Hisar Okullarının hem ülkemizde hem de yurtdışındaki mezunlarının başarıları ve bu nedenle okullarımıza artan taleptir.

Bu başarılı geçmişle öğünmek yeterli değildir. Geçmişimizin, başarılarımızın farkında olup şimdi ileriye bakmanın tam zamanıdır. Dünya hızla değişiyor. Bu değişimin eğitim sistem ve değerlere etkisinin, hem de çok yakın gelecekte, olmaması düşünülemez. Bu değişimi anlamamız ve içselleştirmemiz gerekmektedir.  Vakfımız bu anlayışla önümüzdeki yılları göğüsleyebilmek amacı ile hem kurumsal yapısını güçlendirmekte hem de gelecek 50 yılda yeni atılımlar, yeni hedeflere yönelerek ülke eğitim sektörüne hizmet için çalışmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Yönetim Kurulumuz üyelerinin fedakâr destekleriyle bu çalışmalara profesyonel bir yaklaşımla başlamış bulunmaktayız. Ümidimiz hem benzer vakıfların deneyimlerinden hem de uluslararası iyi örneklerden yararlanarak ilerlemektir.

HEV Özel Hisar Okulları mezunları arttıkça Vakfımızın bu mezunlarımızın desteği ile Hisar topluluğunda filantropik değerler oluşmasını ve bu amaçla mezunların Hisar ile aidiyetlerinin güçlendirilmesi önümüzdeki yıllarda en önde gelen hedeflerimizdendir.

Vakfımızın bugüne gelmesine maddi ve manevi destek veren tüm bağışçılarımıza, dostlarımıza ve Mütevellilerimize şükranlarımı sunarken hep yanımızda olmalarını içtenlikle temenni ederim.

 

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Üstün Ergüder