Ana Varlık Fonu Bağışları (Endowment)

Ana varlık fonu bağışları kapsamında, kişi veya kurumlar tarafından yapılan şartlı bağışlarla, ana parası harcanmayarak fonun getirisi değenlendirilendirilen veya getirinin ana varlığa eklendiği fonlardır. Ana varlık fonu için bağışlar nakdi ve ayni olabilirken gayrimenkul bağışları da ana varlık fonu için önemli bağış kalemleridir.

Bilgi için: info@hisar.org