Mali ve İdari Bölüm Politikalar Kitapçığı

Hisar Eğitim Vakfı’nın mali ve kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak için Vakıf Senedinde belirlenmiş faaliyetlerini ilgili mevzuatlar (Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb.) ve doğruluk, dürüstlük, etik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Hisar Eğitim Vakfı Mali ve İdari İşler Bölüm Politikalar Kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.