Faaliyet Raporu

Hisar Eğitim Vakfının Resmi Senedi çerçevesinde amaca yönelik yapmış olduğu giderler aşağıdaki gibidir:

 

KURUM ADI ŞARTLI BAĞIŞ GİDER TÜRÜ 2019 2020 2021 2022 2023
Hisar Okulları Alt Yapı ve Tesisler Geliştirme Fonu 6.217.700   6.524.817 8.644.851 6.683
Burs ve Mali Yardım Fonu 682.532 4.624.903 4.743.741 2.121.934 3.018.367
Diğer Akademik Faaliyet Fonu 68.690 1.254.799 307.586 1.734.480 1.724.407
Profesyonel Gelişim Fonu       1.000.729  
Teknoloji ve İnovasyon Fonu 384.159 450.209 103.383 272.926 329.192
Sosyal Sorumluluk Fonu     16.213 41.989 66.745
Genel Fon Bağışları     25.012 3.243.616 4.236.587
Robert Lisesi Diğer Akademik Faaliyet Fonu 1.727.857 10.431 508.260 36.656 637.898
Genel Fon Bağışları 1.031.811 1.037.555 1.518.207 1.598.083 4.515.122
Mezun Bağışları 1.384.067 207.552 274.907 2.279.956 3.275.698
Diğer Burs Bağışları 177.300 202.200 236.800 295.460 410.980
Genel Fon Bağışları   688.459 272.632   119.067
Ayni Bağışlar 44.710 741.279 153.803 442.070 77.317
GENEL TOPLAM (TL) 11.718.826 9.217.388 14.685.361 21.712.749 18.418.062