Denetleme Kurulu

 
        Prof. Dr. Hilmi Turan Durgunoğlu
        İbrahim Tamer Haşimoğlu
        Mehmet Taki