Ayni Bağışlar

Bu kategoride eğitim faaliyetlerimizi daha etkin yürütmemizi sağlayacak malzeme, ekipman ve hizmet gibi ayni bağışlar yapılır.

Bilgi için: info@hisar.org